top of page
Twitter
Facebook circle blue large
YouTube

 

JANUARY

FEBRUARY

MARCH

APRIL

MAY

JUNE

JULY

 

AWST  /  AUGUST: Dim gwasanaethau  /  No services

 

EGLWYS ANNIBYNNOL Y BORO

OEDFEUON AM 11 O’R GLOCH 2009

 

MEDI  /  SEPTEMBER:

 

06   DIM OEDFA

13   PARCHG EIRIAN REES CYMUN

20   DIM OEDFA

27   11AM

       MR RICHARD BRUNT FOLLOWED BY LUNCH IN AID OF MACMILLAN NURSES –      

       'CREATE A GREAT STIR'

       5.30PM HARROW

       CYMANFA CANU Y CYFUNDEB

 

HYDREF  /  OCTOBER:

 

04   DIM OEDFA

11   MISS EIRI JONESCYMUN

  DIOLCHGARWCH AM Y CYNHEAF

  HARVEST LUNCH – CHRISTIAN AID

18   PARCHG TOWYN JONES

25   PARCHG ROBERT PARRY

 

TACHWEDD  /  NOVEMBER:

 

01   DIM OEDFA

08   CYMANFA GANU UNDEBOL CASTLE STREET

15   MISS EIRI JONESCYMUN

22   MR TONY THOMAS

29   PARCH PETER DEWI RICHARDS AM 3 O’R GLOCH

 

RHAGFYR  / DECEMBER:

 

06   MISS EIRI JONESCYMUN

  CAROLAU/CINIO NADOLGIG

13   CANOLFAN CYMRY LLUNDAIN CAROLAU

20   DIM OEDFA

27   DIM OEDFA

 

Services / Gwasanaethau - January to December 2009

OH2EL50jwtalUoR3om9VoqFXh0k

Chapel webmail

 

 

 

 

 

 

Borough Welsh Chapel. Official website since 2009

www.welshchapel.com

www.welshchapel.co.uk

www.welshchapel.uk

Mail black small
The Borough

The Borough Welsh Congregational Chapel Official Website ~ since 2009

bottom of page